מערכת שתלי ה- QUAD כפתרון לגובה עצם נמוך

ייחודם של שתלי ה QUAD הוא באורכם הקצר ויכולתם להתמודד בהצלחה עם גובה עצם נמוך. יכולתם של השתלים להתרחב בבסיסם מקנה להם שני יתרונות: יציבות ראשונית אופטימלית, גורם חשוב בקליטה מוצלחת של השתל, וצורה של פירמידה המעלה את יכולתם לשאת כוחות לעיסה, דבר שמפצה על אורכם הקצר. השתלים משמשים כאלטרנטיבה לניתוח להרמת רצפת הסינוס בלסת העליונה ולניתוח מקדים לבניית עצם בלסת התחתונה. השימוש בשתלי ה QUAD הינו פשוט ובטוח וזהה ברובו למערכות שתלים אחרות.

שתל QUAD לפני ההרחבה שתל QUAD לאחר ההרחבה
שתל Quad לפני ההרחבה שתל QUAD לאחר ההרחבה
שילוב של שתל באורך 5 מ"מ עם שני שתלים רגילים בלסת עליונה שילוב של שתל באורך 5 מ"מ עם שני שתלים רגילים בלסת עליונה
שילוב של שתל באורך 5 מ"מ עם שני שתלים רגילים בלסת עליונה
שלושה שתלים באורך 6 מ"מ בלסת תחתונה שלושה שתלים באורך 6 מ"מ בלסת תחתונה
שלושה שתלים באורך 6 מ"מ בלסת תחתונה